Op zoek naar hulp voor uw kind?

Er zijn veel situaties denkbaar waardoor kinderen zich niet blij voelen. Meestal zijn deze periodes kort van duur en kunnen de ouders met geduld, gezond verstand en liefde het kind door deze tijd heen loodsen. Soms zijn zaken ingewikkelder of minder grijpbaar. Dan is het prettig als er door een professional wordt meegekeken en gedacht over haalbare oplossingen. In een dergelijke situatie wil ik graag aansluiten en samen met de ouders en het kind zoeken naar de oorsprong van de ontstane problematiek en werken aan het vinden van een nieuw evenwicht.

In mijn praktijk bied ik ondersteuning aan kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar, hun ouders en andere opvoeders. 

 

Wat doe ik?

In de praktijk zoek ik samen met het kind naar de juiste vorm van communicatie. Spelenderwijs laat ik ervaren wat er aan de hand is en ondersteun ik het kind in het vinden van passende oplossingen. De aanpak is vooral gericht op het herkennen en bespreekbaar maken van het probleem, het zoeken naar de oplossing en het aanleren van vaardigheden. Er wordt gewerkt aan de stappen die het kind zelf kan gaan zetten.

Kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld verkleden, knutselen, tekenen, bouwen, poppen, spelletjes doen. Er zijn kinderen die alleen willen praten en dat kan natuurlijk ook. Naast het begeleiden in mijn praktijk is er de mogelijkheid om te werken met onze ijslandse paarden, honden en ook het bos is op loopafstand.

 

Hoe werk ik?

In de regel plan ik een intakegesprek van een uur zonder het kind. Het liefst met beide ouders of verzorgers. In dit gesprek vertelt u uw ervaringen met uw kind en wordt de vraag, wederzijdse verwachting en het doel vastgesteld. Is het betreffende kind ouder dan tien jaar dan kan hij of zij kiezen mee te komen. Uiteraard is telefonisch overleg altijd mogelijk.

Het kan zijn dat het kind een ander doel voor ogen heeft dan de ouders.

Het is wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van uw kind jonger dan 16 jaar. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zowel ouders als kind toestemming geven.

Vervolgens werk ik vijf sessies alleen met uw kind en onderzoek ik de klacht die uw kind ervaart en de mogelijkheden die het heeft om met de klacht om te gaan. Na vijf sessies met uw kind vindt er een oudergesprek plaats waarin verdere stappen worden besproken. Vaak geeft het kind het moment van afronding zelf aan. Soms is een traject met een paar sessies afgerond, soms duurt het wat langer. U blijft natuurlijk te allen tijde degene die bepaalt of er een vervolg zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat uw kind zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Daarvoor is het ook belangrijk dat u als ouder een ondersteunende rol speelt.

Afrondend vindt er een gesprek plaats met ouders waarbij het kind aanwezig kan zijn. Gemiddeld wordt in vijf tot tien sessies afgerond.

 

Verwijsindex

Ik ben aangesloten bij de verwijsindex, een landelijk digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind of jongere. Bekijk de flyer en het filmpje voor meer informatie.

 

Veel gestelde vragen

 1. Is er een wachtlijst?
  Op dit moment is er een wachtlijst van ongeveer 3 maanden .
 2. Kunt u ook op school komen om met het kind te werken? 
  Het liefste werk ik in de praktijkruimte, daar heb ik meer keuze uit materialen en spellen, maar als het voor het kind prettiger is kom ik ook naar school of thuis.
 3. Overlegt u ook met leerkrachten?
  Indien nodig, en ook ter ondersteuning van, worden de leerkrachten en school betrokken bij het traject van het kind. Uiteraard na toestemming van de ouders.
 4. Kan ik terecht buiten schooluren?
  U kunt terecht na schooluren.
 5. Kan een ouder gesprek ook ‘s avonds plaatsvinden i.v.m. werktijden?
  In overleg kan er ’s avonds een gesprek worden gepland.