Jeugdtherapie

Wat doe ik?

Je blijft steeds een uur. Ik luister zo goed mogelijk naar je om te begrijpen wat jouw probleem is en hoe ik je daarbij kan helpen. Als we weten wat jouw probleem is gaan we een oplossing bedenken die bij jou past. Je kunt met mij praten over wat je bezighoudt en we kunnen ook op andere manieren naar je probleem kijken, bijvoorbeeld door tekenen of rollenspelen. De mate waarin je ouders bij de therapie worden betrokken hangt af van je leeftijd en gaat altijd in overleg met jou.

Wat je mij vertelt is vertrouwelijk.

Naast het begeleiden in mijn praktijk is er ook de mogelijkheid om te werken met mijn IJslandse paarden en honden.

Wil je nog meer weten over mij dan kun je me altijd bellen of mailen.

 

Hoe werk ik?

In mijn praktijk bied ik ondersteuning aan jongeren tot 18 jaar, hun ouders en andere opvoeders. 

In de regel plan ik een intakegesprek van een uur, dit kan met of zonder je ouders of verzorgers. In dit gesprek kijken we of het klikt en overleggen we samen waarmee ik je kan helpen.

Het is wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zowel ouders als kind toestemming geven. Vanaf 16 jaar geef je zelf toestemming.

Gemiddeld plannen we tussen de vijf en tien sessies. Tijdens het traject zal er ruimte zijn voor overleg met ouders/verzorgers en indien wenselijk met school.

 

Verwijsindex

Ik ben aangesloten bij de verwijsindex, een landelijk digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een jongere. Bekijk de flyer en het filmpje voor meer informatie.

 

Veel gestelde vragen

 1. Is er een wachtlijst?
  Op dit moment is er een wachtlijst van ongeveer 2 maanden
 2. Overlegt u ook met leerkrachten?
  Indien nodig, en ook ter ondersteuning van, worden de leerkrachten en school betrokken. Uiteraard na toestemming van je ouders.
 3. Kan ik terecht buiten schooluren?
  Je kan terecht na schooluren
 4. Kan een ouder gesprek ook ‘s avonds plaatsvinden i.v.m. werktijden?
  In overleg kan er ’s avonds een gesprek worden gepland.

 

"Als iets niet lukt heb je niet gefaald maar geleerd."