Kosten kinder- en jeugdtherapie

Mijn tarief is € 80 per uur. Dit  tarief geldt ook voor het kennismakingsgesprek, de oudergesprekken en eventuele gesprekken op school of met derden.

Mogelijkheden tot vergoeding vanuit de gemeente

Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijkheid voor jeugdzorg. Jeugzorg betreft kinderen en jongeren tot 18 jaar. Sinds 1 april 2015 heeft de praktijk een overeenkomst met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen.

Bij het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) kunt u informeren of  u in aanmerking komt voor vergoeding. Wordt u verwezen door huisarts of specialist, dan kan ik overleggen met het CJG of u bij mij op de juiste plek bent en in aanmerking komt voor vergoeding.

 

Aftrekbaar in uw belastingaangifte

Wanneer de verzekering en de gemeente niet tot vergoeding overgaat, kunt u de gemaakte kosten voor kinder- en jeugdtherapie aftrekken als bijzondere ziektekosten in uw belastingaangifte.

 

Raamovereenkomst Individuele Voorzieningen Jeugd en WMO met de gemeente Apeldoorn, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen