Kosten kinder- en jeugdtherapie

Mijn tarief is € 85 per uur. Dit  tarief geldt ook voor het kennismakingsgesprek, de oudergesprekken en eventuele gesprekken op school of met derden.

Mogelijkheden tot vergoeding vanuit de gemeente

Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijkheid voor jeugdzorg. Jeugzorg betreft kinderen en jongeren tot 18 jaar. Sinds 1 april 2015 heeft de praktijk een overeenkomst met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen.

Bij het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) kunt u informeren of  u in aanmerking komt voor vergoeding. Wordt u verwezen door huisarts of specialist, dan kan ik overleggen of u bij mij op de juiste plek bent en in aanmerking komt voor vergoeding.

 

Aftrekbaar in uw belastingaangifte

Wanneer de verzekering en de gemeente niet tot vergoeding overgaat, kunt u de gemaakte kosten voor kinder- en jeugdtherapie aftrekken als bijzondere ziektekosten in uw belastingaangifte.

Mogelijkheden tot vergoeding via uw zorgverzekering

Ik ben geregistreerd RBCZ lid en lid van de beroepsvereniging ABvC. De ABvC is een erkende beroepsvereniging waardoor een aantal zorgverzekeraars de therapie vergoedt. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder alternatieve geneeswijzen. U kunt vooraf altijd informeren bij uw zorgverzekeraar.

 ABvC nr:117727  RBCZ nr:301462R

lees meer over vergoeding van kosten voor counseling via de zorgverzekering op www.zorgwijzer.nl

 

Raamovereenkomst Individuele Voorzieningen Jeugd en WMO met de gemeente Apeldoorn, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen